Програмні твори з української літератури

Онлайн бібліотека української літератури

Українські літературні аудіо-ресурси

Багатотомне видання творів Винниченка видане у Відні, 1919 року. Ці посилання ведуть у електронний архів бібліотеки Торонтського університету. Це фоторепродукції сторінок із книжок на пожовклому вже папері. Не все тут в ідеальному стані. Бувають сторінки де текст пропадає в темнім проміжку між сторінками. Але майже весь текст можна розібрати. Тексти книжок у різних форматах, pdf, djvu, і інші. Відчитаний текст (Full text) це лише спроба механічного відчитання (і то не всіх сторінок) без редакції чи виправлення помилок.

Том 2. Оповідання: Голота, Дим, Темна сила, Хто ворог?, На пристані, "Уміркований" та "Ширий", Раб краси, Малорос-Європеєць, Голод, Честь.

Том 3. Оповідання: Боротьба, Момент, Глум, Рабині Справжнього, Записна книжка, Купля, Кумедія з Костем, Щось більше за нас, Зіна.

Том 4. Оповідання: Кузь та Грицунь, Дрібниця, Студент, Таємна пригода, Чудний Епізод, Тайна, Цуд, Ланцюг.

Том 6. Рівновага.

Том 7. По свій.

Том 9. Босяк, Радість, Терем, Талісман.

Том 10. Чесність з собою.

Том 11. Хочу!