Порядок проведення Конференції-конкурсу та критерії оцінювання робіт

Конференція-конкурс проводиться в два етапи:

 -  І (заочний) етап – з 21 лютого до 30 березня 2024 року;

 -  ІІ (онлайн) етап –  12–13 квітня 2024 року.

 Заявки подаються до 01 лютого 2024 року (включно) в електронному вигляді в відповідній формі, яка розміщена на сайті Харківського університетського ліцею (www.lyceum.univer.kharkov.ua).

 І етап проводиться дистанційно. Учні надсилають до оргкомітету тези доповіді відповідно до запропонованої тематики (додаток 2). До розгляду приймаються тези, які оформлено строго за вимогами журі. Журі розглядає подані тези виступів, визначає їх рівень,  приймає рішення щодо їх включення до програми Конференції-конкурсу та повідомляє про участь у ІІ етапі. Критеріями відбору робіт є ступінь розкриття теми, аргументованість доказів, рівень самостійності.

 Тези виступів буде розміщено до початку роботи «Каразінського колоквіуму» в електронному вигляді на сайті ліцею. Якщо буде можливість, тези додатково будуть надруковані в окремому збірнику матеріалів Конференції-конкурсу.

 ІІ етап проходить онлайн за технічної підтримки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та Харківського університетського ліцею на платформі Google Workspace for Education. Учасники Конференції-конкурсу виступають з доповіддю, беруть участь у науковій дискусії та обміні думками. Членами журі оцінюється ступінь підготовленості, інформативності, рівень аргументації, відповіді на питання. Оргкомітет залишає за собою право змінити терміни, форму та умови проведення онлайн етапу.