Парламент ліцею

 Положення про парламент ліцею

1. Парламент ліцею є органом ліцейського самоврядування учнів Харківського університетського ліцею.
2. Склад парламенту ліцею  формується з числа ліцеїстів 5 -х - 11 -х класів по одному представнику від кожного класу , шляхом відкритого голосування строком на 1 рік. Якщо в класі кількість учнів перевищує 15 осіб , то клас має право висунути до парламенту двох представників .
3. Членом парламенту може бути ліцеїст , якому виповнилося 10 років і який є активним учасником ліцейських справ .
4. Висування кандидатів і вибори проходять протягом вересня кожного року.
5. Участь у роботі парламенту його члени приймають у вільний від навчання час . Засідання парламенту проводиться не менше 2 -х разів на місяць. Так само парламент може збиратися на позачергові засідання для вирішення поточних питань.
6. Повноваження членів парламенту припиняються одночасно з припиненням повноважень парламенту.
7. Повноваження члена парламенту можуть бути припинені у разі:

 • зняття повноважень за власним бажанням;
 • перехід до іншого навчального закладу ;
 • відгук класом свого представника зі складу парламенту ;
 • у разі закінчення ліцею ;
 • член парламенту може бути виключений зі складу парламенту за рішенням парламенту ліцею.

8. Члени парламенту ліцею працюють на засіданнях і в комісіях. Постійно діють наступні комісії : " Навчання " , "Порядок" і " Дозвілля " . У разі необхідності , за рішенням парламенту створюються тимчасові комісії.
9. Засідання парламенту проходять відкрито .
    Повноваження ліцейського парламенту:

 • прийняття рішень найбільш важливих питань ліцейського життя в межах своєї компетенції;
 • внесення пропозицій адміністрації ліцею , педагогічної ради з питань навчання та дозвілля ;
 • участь у складанні річного плану ліцею ;
 • координація роботи класів ;
 • турбота про молодших ліцеїстах , допомога ветеранам ;
 • контроль над створенням необхідних умов для навчання та дозвілля ліцеїстів ;
 • організація екскурсій та інших видів позакласної роботи .

   Засідання парламенту веде Президент ліцею або спікер. Парламент ліцею затверджує перелік комісій і вибирає голів комісій .
Президент ліцею може достроково припинити повноваження парламенту у разі не явки його членів на засідання.
Парламент може виносити на розгляд питання, що турбують ліцеїстів.
Парламент має право вносити зміни та доповнення до Положення про парламент ліцею.
Інформаційним органом парламенту є ліцеїста газета виходить раз на місяць. У газеті може бути опублікована будь-яка інформація , що не суперечить етичним нормам. Кожен ліцеїст має право на участь у створенні газети.

Положення про Парламентськї комісії

1. Глава комісій висувається президентом і приступає до виконання своїх повноважень після схвалення його кандидатури парламентом.
2. Голова комісії вибирається строком на один рік.
3. Голова комісії і президент мають право на призначення членів комісії.
4. Заходи , плановані комісією , проводяться з схвалення більшості її членів.
 
 Структура Парламенту

 • спікер парламенту;
 • парламент;
 • парламентські комісії « Навчання », «Порядок», «Дозвілля ».