Поради науковцю-початківцю

 

ПОРАДИ НАУКОВЦЮ-ПОЧАТКІВЦЮ


ГОТУЄМО ТЕЗИ ДОПОВІДІ

Перша публікація — дуже важлива подія у житті: вона може надихнути працьовиту обдаровану молоду людину на подальшу наукову роботу.

Тези доповіді — це стисла форма подання інформації про результати наукових досліджень.

В інформаційному повідомленні про майбутню конференцію організаційний комітет наводить дані стосовно кола питань, що будуть розглядатися на відповідних секціях, а також правила оформлення тез. Недотримання цих правил є вагомою причиною відхилення доповіді.

Тези починаються з назви. Назва повинна по можливості повно, точно й лаконічно характеризувати предмет роботи. До заголовку слід включати ключові слова, що відбивають головні для публікації поняття.

Текст тез можна умовно поділити на три частини: вступ, головну та заключну частини. У вступі подають коротку характеристику значення й стану питання, визначають мету роботи. У головній частині наводять одержані результати та їхнє коротке обговорення. У заключній частині коротко формулюють висновки, вказують можливе застосування результатів та перспективи подальших досліджень.


ВИСТУПАЄМО З УСНОЮ ДОПОВІДДЮ

Часом науковці-початківці (та й не лише початківці) бояться публічних виступів. Але нічого страшного в науковій доповіді немає. Слід лише добре до неї підготуватися.

Ви виступаєте тому, що вам є що сказати і є можливість зробити це! Ви обрали предмет, який вам цікавий і в якому ви компетентні!
Жоден зі способів представлення наукових результатів не має такого сильного впливу й не привертає такої уваги, як усна доповідь. Проте ніщо не викликає більшої нудьги, ніж виступ доповідача, який погано викладає матеріал, демонструє слайди, які неможливо розібрати, й до того ж бубонить весь відведений йому час монотонним голосом.

Починайте говорити лише після того, як головуючий надасть вам слово. Дочекайтеся моменту, коли зможете говорити без завад, і тільки після цього розпочинайте. Спочатку чітко скажіть, про що будете розповідати, потім викладайте зміст доповіді, а наприкінці сформулюйте квінтесенцію виступу.

Вважайте, що слухачі не мають уявлення ані про вас, ані про ваші дослідження і зовсім не сподіваються почути щось для себе нове й цікаве. Тому спробуйте з самого початку привернути увагу аудиторії. Для цього слід показати, яке місце ваше дослідження посідає серед інших. Варто розповісти, чим викликаний ваш особистий інтерес до предмета дослідження. Коротко розкажіть про ваші методи, результати і зробіть чіткі висновки.

Під час виступу, як і під час дискусії, звертайтеся до тих, хто сидить на найдальших рядах, а не до головуючого чи до ваших прихильників, що сидять перед вами. Ви повинні виходити з того, що пересічний слухач не є спеціалістом у вашій галузі, але сподівається, що ви поясните йому свою роботу. Ніколи не говоріть, звертаючись до дошки чи екрану.

Ніколи не читайте текст — через хвилину вас вже ніхто не слухатиме. Говоріть голосно. Прізвища, дати, числа, визначення, коли їх вимовляють вголос, не зачіпають свідомості слухачів, їх треба писати на дошці, чи наводити на слайді. Взагалі числові дані краще не використовувати, за винятком випадків, коли вони безпосередньо стосуються теми виступу.

Дотримуйтеся відведеного вам часу. Новообраний президент чи прем'єр-міністр мають 100 днів, щоб показати, на що вони здатні. У вас — не більше 7 хвилин. Тому варто напередодні доповіді зібрати критично налаштованих друзів і зробити доповіді для них.

Закінчуючи свій виступ, висновки робіть коротко, чітко й точно. Слухачі мусять знати, коли треба аплодувати або, в гіршому випадку, прокинутися.


Оргкомітет


Див.: Трофименко О. М.,Зайцев В. М., Холін Ю. В.

Перша публікація, перша доповідь //

Universitates. Наука и просвещение. — 2003. — С. 70–75.