Суд ліцейської честі

Положення про « Суд ліцейської честі»

Судом ліцейської честі є орган ліцейського самоврядування , в обов'язки якого входить вирішення конфліктних ситуацій між усіма учасниками навчально -виховного процесу .

Рішення Суду ліцейської честі не повинні суперечити конституції України , закону України « Про освіту » , «Декларації прав дитини» , Декларації прав і обов'язків ліцеїстів Харківського університетського ліцею.

Суд ліцейської честі формується на постійній основі з числа ліцеїстів 9-11 класів . 

Структура Суду ліцейської честі

Голова Суду ліцейської честі

Суд ліцейської честі