Декларація прав та обов'язків ліцеїстів

Харківіського університетського ліцея
Харківської міської ради
Харківської області


Права, свободи та обов'язки ліцеїста

  Всі ліцеїсти рівні у своїх правах та обов'язках. Права і свободи учнів Харківського університетського ліцею є невідчужуваними та непорушними, незалежно від віку. Ліцеїст зобов'язаний:

 1. Наполегливо оволодівати знаннями, дотримуватися навчальної дисципліни, розпорядку дня і режиму роботи ліцею, відвідувати заняття, вести акуратно зошити та щоденники, виконувати домашні завдання.
 2. Бути другом усім людям, братом всім ліцеїстам.
 3. Бути ввічливим з усіма незалежно від віку, національності та віросповідання.
 4. Дотримуватися традицій ліцею, неухильно дотримуватися законів України, Статуту ліцею та Положення про самоврядування в Харківському університетському ліцеї.
 5. Брати участь у громадському житті ліцею, дбайливо ставиться до ліцейського майна.
 6. Зберігати вірність своєму ліцею, Харківському національному університету імені В.Н. Каразіна та Батьківщині.

  Ліцеїст має право:

 1. На отримання повної середньої профільної освіти.
 2. Відвідувати уроки та додаткові заняття, брати участь у різних олімпіадах, конкурсах, турнірах, конференціях; користуватися фондами Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
 3. Вибирати профіль навчання в 10-11-их класах.
 4. Вільно висловлювати свої погляди та переконання, розраховувати на шанобливе ставлення з боку вчителів та адміністрації ліцею.
 5. Вільно обирати і бути обраним до органів управління ліцеєм; вносити пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу, брати участь у громадському житті класу та ліцею; брати участь у роботі гуртків, секцій та студій ліцею.
 6. Захисту своїх прав та інтересів, недоторканності честі, гідності та репутації.
 7. На медичну допомогу і відпочинок.

   Права і свободи кожного ліцеїста недоторканні в тому випадку, якщо вони не обмежують права і свободи вчителів та інших ліцеїстів.