Правова база залучення благодійних внесків

Правова база залучення благодійних внесків:

- Конституція України, Цивільний кодекс України, Бюджетний кодекс України;

- Закони України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про благодійну діяльність та благодійні організації", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

- Міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

- Постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1222 (із змінами) "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування", від 17.08.1998 № 1295 «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт»;

- Накази Міністерства фінансів України від 25.09.2015 № 840 «Про затвердження Змін до деяких Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору»; від 12.10.2010 № 1202 «Про затвердження Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) в державному секторі 121 «Основні засоби» та 123 «Запаси»»; від 26.06.2013 № 611 «Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ» з Додатком 1 "Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ" та Додатком 2 «Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями бюджетних установ»;

- Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.06.2004 № 440 "Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу";

- Листи Міністерства освіти і науки України від 28.04.2010 № 1/9-290 "Щодо здійснення благодійних та спонсорських внесків", від 05.04.2011 № 1/9-289 "Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків", від 05.09.2013 №1/9-608 "Щодо благодійних внесків", від 28.11.2013 № 1/9-848 "Про організацію благодійних фондів у загальноосвітніх навчальних закладах";

- Листи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 № 1/9-289 "Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків", від 09.04.2012 № 1/9-272 "Щодо благодійних внесків".