Підручники 9 клас

 

алгебра

https://12baliv.com.ua/book/9-klas/alhebra/o-s-ister-2017

 

геометрія

https://12baliv.com.ua/book/9-klas/heometriya/a-p-ershova-v-v-holoborodko-o-f-kryzhanovskyj-s-v-ershov-2017

 

фізика

https://12baliv.com.ua/book/9-klas/fizyka/v-h-baryahtar-f-ya-bozhynova-s-o-dovhyj-2017

 

Німецька мова

Logisch A2, Grammatiktrainer (8А, 9А, 9Б): https://drive.google.com/file/d/1baCi8eMJartO-L2oD9d_MaThMhP27AMF/view?usp=sharing

Інформатика

https://drive.google.com/file/d/0B1h466oVmS9hWlB5S0JkaVpiOFU/view?usp=drivesdk&resourcekey=0-Em1Oyt8EG8Ulno_SUU5CVg

Основи правознавства

https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-9-klas/15-osnovy-pravoznavstva-9-klas/gramota-pravoznavstvo-9-kl-narovl.pdf                                          https://shkola.in.ua/821-osnovy-pravoznavstva-9-klas-narovlianskyi-2017.html

Географія

https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-9-klas/11-geografiya-9-klas/geografiya-pidruchnyk-dlya-9-klasu-zagalnoosvitnih-navchalnyh-zakladiv-dovgan-g-d-stadnyk-o-g.pdf

 

Біологія

https://shkola.in.ua/740-biologiya-9-klass-zadorozhnyj-2017.html

 

Українська мова

https://pidruchnyk.com.ua/tags/%C0%E2%F0%E0%EC%E5%ED%EA%EE/

 

Українська література

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/9-klas/2-ukranska-lteratura-9-klas/ukranska-lteratura-pdruchnik-dlya-9-klasu-zagalnoosvtnkh-navchalnikh--borzenko-o--lobusova-o-v-/

 

Хімія

https://shkola.in.ua/884-khimiia-9-klas-hryhorovych-2017.html