Підручники 6 клас

 

Англійська мова

https://drive.google.com/drive/folders/1meV0o2H40iesdX7ECoti5jTouRQVllYN

 

https://drive.google.com/drive/folders/1fmqEplnBaGDtinU80PJ5LxxqfyoUAgZk

література

https://portfel.info/load/6_klas/literatura/isaeva/56-1-0-858

Німецька мова

Wir A1, Arbeitsbuch (5A, 5Б, 6А, 6Б, 6В): https://drive.google.com/file/d/1vcqyNH-i2iwo6SRaGKcPR4gdlzAtG06-/view?usp=sharing

Історія

https://pidruchnyk.com.ua/1458-istoriya-6-klas-bandrovskiy-2019.html

 

українська мова

 

 

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/6-klas/ukranska-mova-dlya-natsonalnikh-menshin-/ukranska-mova-pdruchnik-dlya-6-klasu-z-navchannyam-rosyskoyu-movoyu-zakladv-zagalno-seredno-osvti--zabolotniy-o-v-zabolotniy-v-v_1

 

українська література

 

https://pidruchnyk.com.ua/506-ukrayinska-lteratura-avramenko-6-klas-2014.html

 

Географія

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/6-klas/geografya-dlya-zakladv-zagalno-seredno-osvti-6-klas/geografya-pdruchnik-dlya-6-klasu-zakladv-zagalno

 

Математика

https://lib.imzo.gov.ua/wa-data/public/site/books2/pidruchnyky-6-klas-2019/03-matem-dlya-zakladiv-zagalnoi-serednoi-osvity-6-klas/6kl-MATEMATYKA-Tarasenkova.pdf

Біологія

https://uchebniki-online.net/559-biologiya-kostikov-6-klass.html

Основи здоров’я

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/6-klas/osnovi-zdorovya-dlya-zakladv-zagalno-seredno-osvti-6-klas/osnovi-zdorovya-pdruchnik-dlya-6-klasu-zakladv-zagalno-seredno-osvti-bekh--d-vorontsova-t-v-ponomarenko-v-s-strashko-s-v/