Проекти 2-х класів

31 січня наші другокласники представили свої перші наукові проекти.

Сучасне суспільство ставить перед навчальними закладами завдання підготовки учня знаючого, мислячого, що вміє самостійно добувати і застосовувати знання. У зв'язку з рішенням проблем сучасної освіти здійснюється пошук змісту, нових форм, методів, засобів навчання, які забезпечують на практиці широкі можливості самоактуалізації, саморозвитку і самореалізації особистості учня.

Дітей необхідно навчити правильно засвоювати інформацію, структурувати її, виділяти головне, знаходити зв'язки. Навчити треба і цілеспрямованому пошуку інформації, пошукової діяльності. Для реалізації цих завдань ми використовуємо у своїй роботі різні форми і методи навчання.

Одним з таких методів є метод проектів, який допомагає нам вирішувати завдання не тільки освіти, а й виховання, і розвитку дітей, а також розкривати їх творчий потенціал. Метод проектів - один з небагатьох методів, які виводять педагогічний процес зі стін навчального закладу в навколишній світ. Даний метод сприяє актуалізації знань, умінь і навичок дитини, їх практичного застосування у взаємодії з навколишнім.

У нашому ліцеї на уроках математики учні других класів створили перші математичні проекти по темі «Мережі ліній». Ця незвичайна робота викликала великий інтерес у дітей. Були представлені і захищені презентації «Схем метро незвичайного міста».