Правовая база привлечения благотворительных взносов

Правовая база привлечения благотворительных взносов:

- Конституция Украины, Гражданский кодекс Украины, Бюджетный кодекс Украины;

- Законы Украины "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про благодійну діяльність та благодійні організації", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

- Международные договоры Украины, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины;

- Постановления Кабинета Министров Украины от 04.08.2000 № 1222 (с изменениями) "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування", от 17.08.1998 № 1295 «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт»;

- Приказы Министерства финансов Украины от 25.09.2015 № 840 «Про затвердження Змін до деяких Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору»; от 12.10.2010 № 1202 «Про затвердження Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) в державному секторі 121 «Основні засоби» и 123 «Запаси»»; от 26.06.2013 № 611 «Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ» с Приложением 1 "Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ" и Приложением 2 «Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями бюджетних установ»;

- Приказ Министерства образования и науки Украины от 02.06.2004 № 440 "Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу";

- Письма Министерства образования и науки Украины от 28.04.2010 № 1/9-290 "Щодо здійснення благодійних та спонсорських внесків", от 05.04.2011 № 1/9-289 "Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків", от 05.09.2013 №1/9-608 "Щодо благодійних внесків", от 28.11.2013 № 1/9-848 "Про організацію благодійних фондів у загальноосвітніх навчальних закладах";

- Письма Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины от 15.04.2011 № 1/9-289 "Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків", от 09.04.2012 № 1/9-272 "Щодо благодійних внесків".